Jogi nyilatkozat

Led Reform Kft.

Az Led Reform kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy ezen a weboldalon pontos és teljes információ jelenjen meg. Felhívjuk a figyelmüket azonban arra, hogy az Led Reform kft. weboldalán közzétett - illetőleg a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető - információk és adatok, tájékoztató jellegűek és az Led Reform kft. döntésétől függően változnak/változhatnak. Erre tekintettel az Led Reform kft. nem vállal felelősséget azok pontosságáért és teljeskörűségéért.

Weboldalon szereplő hiperhivatkozások csak a könnyebbséget szolgálják, és egyik hivatkozás szerepeltetése sem jelenti az Led Reform kft. jóváhagyását a weboldal tartalmát illetően. Az Led Reform kft. nem vállal felelősséget sem a hivatkozásokon keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, sem az azokon található hivatkozásokért. A honlapon és a hiperhivatkozáson keresztül elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik.

Az Led Reform kft. semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a jelen weboldalról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok

Az Led Reform kft. weboldalain szereplő nevek, grafikák, térképek, képek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalaink tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az Led Reform kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Védjegyek

Az Led Reform kft. weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek védjegyoltalom alatt állnak, azok az Led Reform kft. tulajdonát képezik. A weboldalon elhelyezett logók, ábrák, márkanevek letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az Led Reform kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az Led Reform kft. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.